Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 71 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Abel Hebers

Adres: Donkerbroek 57

Gecontroleerd