Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 72 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjeerd Jan Hoekstra
Roelof Hoekstra
Gerrit Hoekstra
Harke de Jong

Adres: Donkerbroek 41=58

Gecontroleerd