Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 73 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen Jonker
Egbert Dol
Egbert Dol
Henderikus Eringa
Roelof Drenth
Sijbrand Donker

Adres: Donkerbroek 42=59

Gecontroleerd