Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 74 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Remkjen Mulder (Wed. Arend Hendriks Oosterloo)
Jeen Mulder
Jan Witteveen

Adres: Donkerbroek 43=60

Gecontroleerd