Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 75 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Mulder

Adres: Donkerbroek 60a

Gecontroleerd