Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 79 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem Dragstra
Lammert Baas
Eise Bosma (Wed.)

Adres: Donkerbroek 47=64

Gecontroleerd