Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 81 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fokje Nuwolt (Wed. Thijs Berga)
Thomas Berga

Adres: Donkerbroek 47a=65

Gecontroleerd