Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 82 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Sjoerds Dragstra
Jolke Kalsbeek
Jan de Jong
Wijtze Mellema
Jan Veldkamp (Wed.)

Adres: Donkerbroek 48=66

Gecontroleerd