Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 83 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Metje Bosma (Wed. Hette Harkes Dragstra)
Thijs Berga
Aize Bethlehem

Meinte Boonstra
Lucas Boonstra

Adres: Donkerbroek 49=67

Gecontroleerd