Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 85 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jakob Bergsma

Adres: Donkerbroek 68 a

Gecontroleerd