Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 86 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Egberts Dol
Andries Dol

Adres: Donkerbroek 50=69

Gecontroleerd