Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 87 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Dol

Adres: Donkerbroek 69 (vervolgkaart)

Gecontroleerd