Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 90 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jelte van der Heide
Jan Trinus Woudstra
Jacob Vries
Jan Hof

Adres: Donkerbroek 53=72

Gecontroleerd