Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 93 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Bos

Adres: Donkerbroek 56=75

Gecontroleerd