Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 96 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe Klooster
Wiebe Hoekstra
Klaas Schurer

Adres: Donkerbroek 58=77

Gecontroleerd