Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 105 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob van der Woude

Adres: Donkerbroek 61=80

Gecontroleerd