Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 106 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hessel Hofstee
Albert van der Wal

Adres: Donkerbroek 62=81

Gecontroleerd