Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 107 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert van der Wal

Adres: Donkerbroek 81

Gecontroleerd