Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 108 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Luitzen van der Wal
Oeds van der Wal

Adres: Donkerbroek 63=82

Gecontroleerd