Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 110 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Luitzen van der Wal
Oeds van der Wal

Adres: Donkerbroek 82

Gecontroleerd