Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 112 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Knijpstra

Adres: Donkerbroek 63a=83

Gecontroleerd