Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 113 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Veenstra

Adres: Donkerbroek 64=84

Gecontroleerd