Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 114 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Arent Karels Bergsma
Wiebe van Roeden
Harke Bethlehem

Adres: Donkerbroek 65=85

Gecontroleerd