Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 115 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries Geertsma
Simon Friso
Harm van der Meer (Weduwe)

Adres: Donkerbroek 66=86

Nog niet gecontroleerd