Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 116 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Oene Dokter

Adres: Donkerbroek 67=87

Gecontroleerd