Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 117 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Koops Piekeboer
Gerrit Jacobus de Boer
Jan Braad
Uilke Wiegersma

Adres: Donkerbroek 68-88

Gecontroleerd