Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 118 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Uilke Wiegersma

Adres: Donkerbroek 88

Gecontroleerd