Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 119 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Wiegersma

Adres: Donkerbroek 88a

Gecontroleerd