Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 122 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hillebrand Hartholt
Hendrik Hartholt
Johannes Koopmans

Adres: Donkerbroek 69=91

Gecontroleerd