Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 123 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Hartholt
Johannes Koopmans

Adres: Donkerbroek 91

Gecontroleerd