Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 128 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjalling Lingsma

Adres: Donkerbroek 70=94

Gecontroleerd