Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 129 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Tjalling Lingsma

Adres: Donkerbroek 94

Gecontroleerd