Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 137 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Trijntje de Vries (Wed. Jan Willems van der Velde)
Douwe Bosscher
Wiebe Jans Veenstra

Adres: Donkerbroek 73=98

Gecontroleerd