Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 139 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Gorter

Adres: Donkerbroek 76=100

Gecontroleerd