Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 143 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Gorter

Adres: Donkerbroek 100

Gecontroleerd