Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 144 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Karst Dongstra
Gerrit Jan van Ek
Jan Menger

Adres: Donkerbroek 77 = 101

Gecontroleerd