Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 146 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Lukas Walda

Adres: Donkerbroek 101a

Gecontroleerd