Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 147 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Witteveen (sept 36)
Jan Menger

Adres: Donkerbroek 102

Gecontroleerd