Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 148 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marten Hofstra
Pietje Dijkstra (Wed. Andries Minkes)
Nanne Potze
Ruurdtje Sikkema (Wed. Jan Jans Postema)
Tjibbe van der Molen
Catharinus Vries
Geert de Jong
Barteld Melles

Adres: Donkerbroek 78=102

Gecontroleerd