Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 149 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Barteld van den Bos

Adres: Donkerbroek 79=103

Gecontroleerd