Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 151 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Sikkema
Jan Sikkema
Jantje Schipper (Wed. Willem Teijema)

Adres: Donkerbroek 80=104

Gecontroleerd