Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 153 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Keimpe Veenstra

Adres: Donkerbroek 81=106

Gecontroleerd