Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 154 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jantje Willems van der Meer (Wed. Lieuwe van der Bos)
Albert Krompkamp
Meindert Sikkens Hofstra
Marten Hofstra

Adres: Donkerbroek 82=107

Gecontroleerd