Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 156 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Joukje van der Iest (Wed. Pieter Jans Jongbloed)
Freek Sikkema
Hendrik koopmans

Adres: Donkerbroek 84=109

Gecontroleerd