Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 158 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert Kromkamp
Rink Posthumus
Jan Middendorp

Adres: Donkerbroek 86=111

Gecontroleerd