Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 160 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Jans Veenstra
Pieter Postma
Rink van der Wal

Adres: Donkerbroek 88=113

Gecontroleerd