Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 171 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Andries de Haan (Wed Jeltje de Roos)
Albert de Haan
Ynse Reinders de Haan
Doeke van der Heide

Adres: Donkerbroek 99=124

Gecontroleerd