Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 172 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wopke van der Zee

Adres: Donkerbroek 100=125

Gecontroleerd