Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 175 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Veenstra
Brugt Sikkema
Jeen Hendrikus van der Berg

Adres: Donkerbroek 102=128

Gecontroleerd