Woningkaarten Ooststellingwerf – Donkerbroek, scan 177 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Meintje Popma (wed. Jacob Boek)
Homme Popma (Wed.)

Adres: Donkerbroek 104=130

Gecontroleerd